Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vraag jij je weleens af: speelt hier nou wel of geen huiselijk geweld? Hoe zeker wil je van je zaak zijn voordat je verdere stappen onderneemt? Kunnen risicofactoren je helpen bij deze afweging? Kortom wanneer luidt de klok hard genoeg om tot actie over te gaan?  

Dit dilemma speelt bij professionals binnen wijkteams, maar ook op basisscholen. De situatie is anders, maar de vraag hetzelfde. Door met onderzoekers, professionals uit de praktijk en een ervaringsdeskundige het gesprek aan te gaan, verdiepen we ons in herkenbare dilemma’s en situaties. We wisselen ervaringen uit en verwerven zo kennis over de meerwaarde en moeilijkheden rondom vroegsignalering.  

Thema’s

  • De voor- en nadelen van het gebruik van risicofactoren 
  • De moeilijkheden bij vroegsignalering
  • Het opmerken en interpreteren van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
  • Best practices en lessons learned

Voor wie?
Voor professionals die onder de meldcode vallen. 

Programma
13:00 - 13:15:
Opening door een ervaringsdeskundige
13:15 - 14:00: De voor en nadelen van risicofactoren en beschermende factoren
14:00 - 14:30: Huiselijk geweld signaleren vanuit basisscholen
14:30 - 14:40: Pauze
14:40 - 15:30: Huiselijk geweld signaleren vanuit het voorveld15:30 - 16:15: Financiële stress als risicofactor voor huiselijk geweld 
16:15: Afsluiting

Vragen
Voor vragen of meer informatie, neem contact op met:
Fatima Bouddokar fatima.bouddokar@ggdhaaglanden.nl.