Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Van professional tot expert in complexe situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling

We verdiepen ons in herkenbare dilemma’s, verwerven kennis over de meerwaarde en moeilijkheden van gefaseerd samenwerken in de aanpak van complexe zaken huiselijk geweld en wisselen ervaringen uit rondom de casuïstiek. Wat is er nodig? En wat heb je als partner van je netwerkpartners nodig om daadwerkelijk alle bevindingen en theorieën in de praktijk uit te voeren? Wat werkt? 
Discussies, voorbeelden, best practices en lessons learned op basis van de praktijk via interactie tussen sprekers vanuit onderzoek, kennis, ervaring en de deelnemers (met kennis en ervaring).   

Gastsprekers zijn onder andere collega’s Epidemiologie van GGD Haaglanden, Martien Kuitenbrouwer van het Public Mediation programma van de Universiteit van Amsterdam, Trijntje Kootstra landelijk projectleider van Drakentemmers (online expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na huiselijk geweld en kindermishandeling) i.s.m. Yvonne Fong Pien Joe Teamleider Aanpak huiselijk geweld Perspektief en gewaardeerde en gespecialiseerde collega’s uit ons netwerk zoals Veilig Thuis.


Thema’s

  • bevindingen uit onderzoek naar onze regionale praktijkinzet 
  • is multidisciplinair werken ≠ werken in gedwongen netwerken?
  • veiligheid als rode draad
  • risico gestuurd werken; een noodzakelijke uitdaging
  • herstel bereiken; als kers op de taart of meenemen bij het bakken?    

Voor wie?

Voor professionals die werken met ingewikkelde huiselijk geweld zaken.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Ria Andrews, ria.andrews@ggdhaaglanden.nl.
Meer informatie over het programma volgt op een later moment.