Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De regio Haaglanden biedt ondersteuning aan volwassenen en kinderen die met geweld te maken hebben. Huiselijk geweld staat zelden op zichzelf. Vaak spelen er andere problemen zoals aanhoudende geldzorgen, een vechtscheiding of werkeloosheid. De professionals die ondersteuning bieden, merken dagelijks dat veel cliënten hoog in hun stressniveau zitten en daarbij dat zij ook vaak geldzorgen hebben. Deze zaken werken door op hun gedrag. Als gevolg daarvan komen trajecten niet op gang of lopen zelfs helemaal spaak. In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis beschikbaar gekomen over de wijze waarop chronische stress doorwerkt op gedrag.

Na deelname aan deze driedaagse training weten professionals hoe chronische stress doorwerkt en beheersen in ieder geval daarop afgestemde coachingsvaardigheden. Professionals weten hoe deze werkwijze positief kan bijdragen aan de aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals gebruiken deze kennis en vaardigheden om mensen te motiveren deel te (blijven) nemen aan de aangeboden trajecten.

Voor wie
Professionals werkzaam binnen de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Data en tijdstip
De training bestaat uit drie dagen.

  • Dinsdag 14 maart,
  • 28 maart en
  • 18 april 2023, 9:30-16:00 uur, In Den Haag

Kosten
Deelname is gratis. 

Meer informatie
Het maximale aantal deelnemers is 18 per training.
Deze training is SKJ-geaccrediteerd.
Voor inhoudelijke vragen mail naar Renske Vreugdenhil.