Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Begin van dit jaar hebben we met elkaar in 4 bijeenkomsten de contouren besproken waar we ons de komende 2 jaar op willen richten binnen de pijlers van de Regiovisie. Door het programmateam is deze informatie verwerkt in een uitvoeringsprogramma 2021-2022.
Graag willen wij met jullie de concretisering van het uitvoeringsprogramma bespreken, vragen beantwoorden en suggesties en idee├źn bespreken.
We ontmoeten elkaar in overleggen en vergaderingen en geven dan graag toelichting en ruimte om de verbinding op specifieke onderdelen van de aanpak te bespreken. Op deze Spreekuur-Special presenteren we het Uitvoeringsprogramma als geheel en zetten de eerste stappen voor de verdere dialoog.

MS Teams
Neem deel via uw computer of mobiele app.
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering.


Contactpersonen:
Lida Hoek
Ria Andrews