Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

"Partnerschap: over wie schep jij op?"

Collega’s laten hun struggles en successen zien in het werken aan blijvende veiligheid in huishoudens door samenwerking met huishoudens, hun netwerk en de kinderen.  
 
Op 22 juni 2023 kun je bij Beachclub LaParade op het Zuiderstrand op Kijkduin je collega’s ontmoeten, geïnspireerd raken en met mooie ideeën voor de eigen praktijk, een heerlijke lunch en een borrel om nog na te praten op het strand.
 
Delen van mooi werk uit de regio en een klein beetje buitenland:
Naast wat ludieke aandachttrekkers en interacties zullen er veelbelovende presentaties zijn. Met oneindig veel voorbeelden van Woord & Beeld verhalen. Over hoe de liefde er af spat in een zeer ingewikkelde casus uit België, waar misbruik, mishandeling en uithuisplaatsing spelen. Hoe een ervaringsdeskundige van intieme terreur meemaakte hoe haar netwerk en een hond van levensbelang waren. En wat het effect is op de veiligheid van het al dan niet doorbreken van geheimen. Met als rode draad door de cases heen: de samenwerking met families en de professionals.
 
GGD Haaglanden nodigt je uit om je te (laten) inspireren. Iedereen die al met Signs of Safety of de routekaart werkt of gaat werken, managers, gedragswetenschappers en directeuren zijn van harte welkom.

Programma:
Inloop vanaf 9:00 uur, start programma 9:30 uur.
Het programma duurt tot 16:15 uur met aansluitend een borrel tot 17:00 uur.

SKJ:
Vanuit het SKJ zijn 5 punten toegekend.

Locatie:
Bechclub LaParade, Zuiderstrand 13, Den Haag.