Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gelijkwaardig samenwerken, hoe ziet dat eruit? Welke verwachtingen hebben we van elkaar? Actuele vragen, zeker nu we in Leernetwerken steeds meer samen aan verschillende vraagstukken werken. In deze online bijeenkomst staan deze vragen centraal.

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die aan een Leernetwerk deelneemt en zo vanuit verschillende perspectieven samenwerkt aan het oplossen van een vraagstuk. Bij SAMEN zijn dat gezinnen, onderzoekers, (toekomstig) praktijkprofessionals, docenten en lectoren van hogescholen en gemeenteambtenaren.

Van wie
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de ontwikkellijn Samenwerken met gezinnen in samenwerking met het Leernetwerk Integraal Werken. Vanuit de ontwikkellijn Samenwerken met gezinnen werken we aan Structurele betrokkenheid van ouders en jongeren bij alle niveaus van SAMEN.