Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet daar waar je je altijd veilig zou moeten voelen. Als medewerker bij een woningcorporatie kom je vaak bij mensen achter de voordeur. Daarom organiseert GGD Haaglanden - namens de gemeenten in de regio en in samenwerking met Kadera - de interactieve Safe at Home-training voor jouw woningcorporatie. In de training leer je welke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling je in je dagelijkse werk kunt tegenkomen en hoe je met deze signalen om kunt gaan.

Wat is Safe at Home?

Safe at Home is een training in het signaleren van huiselijk geweld en is speciaal ontworpen voor woningcorporaties. Als medewerker bij een woningcorporatie zie je veel van wat er in wijken en buurten speelt en kom je ook bij mensen achter de voordeur. Gezien de cijfers over huiselijk geweld kan het niet anders, dan dat ook jij regelmatig geconfronteerd wordt met signalen ervan. En wat dan…?

Als je weet wat signalen van huiselijk geweld zijn, dan herken je deze ook beter in je werksituatie. En pak je de signalen op de juiste manier op, dan kun je een belangrijke 1e schakel zijn in het stoppen van huiselijk geweld.
Juist jíj kunt ècht het verschil maken in het leven van een ander!

Aanleiding

Ieder jaar zijn ongeveer 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij de meeste gezinnen/huishoudens die gemeld worden bij Veilig Thuis is er gemiddeld sprake van 74 incidenten van partnergeweld of kindermishandeling per jaar. (Verwey-Jonker Instituut, 2020)

Niet op school, niet op straat, maar thuis heb je de grootste kans om met geweld in aanraking te komen. Huiselijk geweld is in omvang en impact één van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland.

Voor wie?

Je bent werkzaam als Woonconsulent/Medewerker Sociaal Beheer bij een woningcorporatie in regio Haaglanden.

Bij voorkeur heb je de ambitie om als aandachtsfunctionaris het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in jouw woningcorporatie op de kaart te zetten en te houden.

N.B.: Als Aandachtsfunctionaris (AF) ben je voor je collega's van de corporatie hét aanspreekpunt op dit onderwerp en heb je een belangrijke rol in het ondersteunen en adviseren van hen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook draag je als AF zorg voor implementatie en borging van beleid in jouw organisatie op het onderwerp huiselijk geweld.

Na de training

  • weet je wat de begrippen ‘huiselijk geweld’ en ‘kindermishandeling’ inhouden
  • begrijp je de dynamiek van een gewelddadige relatie
  • begrijp je wat huiselijk geweld met kinderen doet
  • herken je signalen van huiselijk geweld in jouw dagelijkse werk
  • kun je vermoedens van huiselijk geweld vastleggen
  • weet je met wie/welke andere organisaties je kunt samenwerken om voor veiligheid in een thuissituatie te zorgen
  • ontvang je achtergrondinformatie en een deelnamecertificaat
  • kun je ècht het verschil maken in het leven van een ander!

Datum

donderdag 23 september 2021, van 08:30 tot 16:00 uur.

Locatie

Online, via een deelnamelink voor MS Teams.

Kosten

De training wordt je kosteloos aangeboden.

Inschrijven voor de training

Wil je deelnemen aan deze training van 1 dag? Klik dan op de button Aanmelden. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je aanmelding.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 10 september 2021.

Let op: Er kunnen maximaal 15 personen aan deze training deelnemen.

Omdat we graag vanuit zoveel mogelijk verschillende woningcorporaties de Woonconsulenten/Medewerkers Sociaal Beheer willen trainen, moeten we bij een groot aantal aanmeldingen wellicht een selectie maken voor deelname aan deze training. Je ontvang daarom tussen 13 en 15 september nog bericht over je daadwerkelijke deelname aan de training. We doen ons uiterste best om een ieder die de training wil volgen hiertoe een mogelijkheid (evt. op een later moment) te bieden.
Dank je wel voor je begrip.

Meer informatie

De training is online en interactief. De ervaren trainer is deskundige op het gebied van huiselijk geweld en weet waar jij in je dagelijkse werk mee te maken kunt krijgen als het gaat om dit onderwerp.

Wil je graag meer info? Neem dan contact op met GGD Haaglanden: meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 

Vriendelijke groet,

Sonja Esser
projectleider Huiselijk geweld | Seksueel geweld | Mensenhandel

GGD Haaglanden
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
afdeling Gezondheidsbevordering