Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer iemand gedwongen wordt seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan, dan spreekt men van seksueel misbruik. Seksueel geweld is een vorm van geweld die het meest intieme van de mens raakt, psychisch en lichamelijk.

Speciaal voor alle professionals, van beleid tot uitvoering, die te maken hebben met het thema seksueel geweld organiseren we dit symposium.

Rutgers Stichting vertelt over victim blaming en De Waag over plegers van seksueel geweld. Verder gaan we in op de praktijk door middel van een discussiepanel bestaand uit o.a. Centrum Seksueel Geweld, Veilig Thuis, Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, Politie afdeling zeden, De Waag, Centrum voor Seksuele Gezondheid, GGD Haaglanden, Centrum 16.22 en nog meer. 

Heel Haaglanden seksueel wijs én weerbaar #TotHier!

Programma
12:30 - 13:00   Inloop (koffie en thee)
13:00 - 13:05   Welkom en programma
13:05 - 13.15   Opening door Haagse wethouder Mariëlle  Vavier, Armoede, Inclusie en Volksgezondheid 
13:15 - 13:35   Plegers van seksueel geweld, De Waag, Marc Verheij
13:35 - 14.00   Victim blaming: wanneer het slachtoffer de schuld krijgt, Rutgers Stichting, Willy van Berlo
14:00 - 14:30   Informeel netwerken en pauze met drankje en hapje
14:30 - 16:15   Paneldiscussie. Aan de hand van twee casussen uit de regio Haaglanden belichten we preventie, het proces van vermoedens van seksueel geweld, het maken van een melding tot hulp en ondersteuning aan slachtoffers en daders.
16:15 - 16:30   Gezamenlijke afsluiting 

Panelleden: Centrum Seksueel Geweld, De Waag, Politie, Veilig Thuis, De Waag, Expertisebureau Online Kindermisbruik, Centrum 16.22, Centrum voor Seksuele Gezondheid/GGD Haaglanden, Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, en meer. Met input en vragen vanuit het publiek gaan we in gesprek over uitdagingen, knelpunten en good practices.  

Locatie: Online. De fysieke locatie is Theater aan het Spui. Fysiek zijn er beperkt plaatsen beschikbaar.