Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De jaarlijkse regiomiddag Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld is voor alle netwerkpartners, professionals en vrijwilligers in de regio Haaglanden die werken omtrent het thema seksueel geweld. Deze dag richt zich op deskundigheidsbevordering, ontmoeten en verbinden als regionaal netwerk.

In Haaglanden bouwen we samen met betrokken netwerkpartners verder aan een concrete en structurele aanpak. Hierin proberen we verschillende thema’s rondom seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld, evenals diverse doelgroepen, mee te nemen. Ook weten we steeds beter waar de behoefte ligt en waar we ons verder op moeten richten.

We geven antwoord op vragen als: Wat is er al? Wie doet wat en voor wie? Wat werkt goed en wat mist er nog? Zo kunnen netwerkpartners meer gebruik maken van elkaars expertise en worden onderlinge verbindingen en samenwerking makkelijker gemaakt.

Programma

12.00-12.30 uur Inloop
12.30-13.30 uur Netwerklunch (aanmelden noodzakelijk)

Deel 1: Plenair
13.30-13.40 uur Introductie en welkom
13.40-14.30 uur Rik van Lunsen, Arts Seksuoloog
14.30-14.35 uur Uitleg deel 2 en in groepen uiteen

Deel 2: uiteen in groepen
14.40-15.40 uur Uiteen in groepen. (max 25 per verdiepingsthema). Je kan deelnemen aan één verdiepingsthema. Het aanmelden van de groep gebeurt bij binnenkomst van de bijeenkomst. 

  • Thema 1: Wat werkt? In gesprek over preventie onder jongeren op het Voortgezet Onderwijs. Met o.a. Centrum 1622, Schoolformaat, Professionals vanuit Edith Stein College, Centrum voor Seksuele Gezondheid, Politie Haaglanden.
  • Thema 2: De weg na seksueel geweld: wat kunnen politie (zeden), Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp en Veilig Thuis betekenen voor jou als professional en jouw cliënt? In gesprek aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
  • Thema 3: De rol van compassie, kennis en ervaringsdeskundigheid in behandeling. Met Marrie van der Feen, psycholoog/therapeut/ervaringsdeskundige en Cora Hout, jeugd en gezinsprofessional/ervaringsdeskundige

Deel 3: plenair
15.45-16.00 uur samenvatting en plenaire afsluiting
16.00-17.00 uur borrel en hapje

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot en met 19 juni voor deze netwerkbijeenkomst.
Let op; er zijn beperkt plekken beschikbaar dus aanmelden is noodzakelijk, ook i.v.m de netwerkluch en borrel. Deelname is gratis.

Locatie

Haags Hoog, Televisiestraat 2, 6de verdieping, 2525 KD Den Haag.
Gratis parkeren tot 18.00 uur. De locatie is helaas niet rolstoeltoegankelijk.