Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met bijna alle verdiepingsgesprekken gepland en de eerste gesprekken afgerond, verwachten we de inventarisatiefase van het project begin november af te sluiten.
Daarmee gaat de analysefase van start. De uitkomsten hiervan willen we graag plenair met jullie delen.
We nodigen jullie hierbij van harte uit voor een (online) bijeenkomst die in het teken staat van:

  • Bewustwording van de lokale stand van zaken in het regionale geheel
  • Uitwisseling van lessons learned en good practice
  • Richting bepalen van de verbeterplannen

Voor wie?
(een representatieve afvaardiging van) de genodigden* van de verdiepingsgesprekken Kwaliteitskader**

*Als je zelf niet kunt aansluiten, stuur deze uitnodiging dan door naar passende vervanger.
**staat de afspraak voor het verdiepingsgesprek voor jou(w gemeente) nog niet gepland? Neem z.s.m. contact op met Eva Reinders.

Aanmelden
Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar Eva Reinders.
Het programma ontvangen jullie voorafgaand aan de bijeenkomst.

Doorkijkje
In de periode na de bijeenkomst zullen we samen met jullie aan de slag gaan om lokale verbeterplannen verder te ontwikkelen (december ’21 - januari ’22). Hiervoor zullen we een afspraak met jullie inplannen. Volgens planning verwachten we in maart met jullie aan implementatie te kunnen gaan werken.

Groet,

De regionaal projectleiders kwaliteitskader ‘werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams’
Dryske Roovers (06-11869855)
Petra Klein (06-19748495)
Eva Reinders (06-11619611)