Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het congres over het omgaan met psychotrauma bij jeugdigen en (jong)volwassenen is in 2023 op zowel hulpverlening als het onderwijs gericht.

Zowel in de hulpverlening als in het onderwijs kom je kinderen en jeugdigen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden. Dat betekent niet alleen een zware emotionele ballast voor het kind, ook voor professionals is het niet altijd eenvoudig om hier goed mee om te gaan. Het is daarom essentieel dat je als professional goed geïnformeerd bent over trauma en evidence based kennis en handreikingen voor preventie en behandeling

Tijdens dit congres delen zeven experts uit verschillende disciplines de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in relatie tot de begeleiding en behandeling van psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen.

  • Multi-disciplinair congres over psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen
  • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
  • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
  • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres
  • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
  • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
  • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
  • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken met kinderen en jeugdigen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen, (jeugd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, pleegzorgwerkers, gezinshuisouders, gezinsbegeleiders, gedragskundigen en vaktherapeuten.

Werk- en denkniveau: HBO - Academisch.

Kosten

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW.