Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Samen met u willen wij schadelijke praktijken, zoals eergerelateerd geweld, kindhuwelijken, huwelijksdwang, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en vrouwelijke genitale verminking voorkomen. Ook vinden we het belangrijk om de acceptatie van queer personen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen en personen met een andere seksuele en/of genderidentiteit) te vergroten. 

De gemeente Den Haag heeft daarom met De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) trainingen in preventie en vroegsignalering samengesteld. Speciaal voor professionals, vrijwilligers en intermediairs bieden zij scholing aan om de verbinding en duurzame samenwerking tussen alle betrokkenen te versterken.
 
In totaal zijn er vijf bijeenkomsten. De uitgangspunten zijn de universele mensenrechten en grondrechten, wederzijds respect, gezamenlijke waarden, en de kracht van verbinding en samenwerking. Bekijk het aanbod en meld je aan.

Opvoeden vanuit twee culturen

Iedereen heeft het recht te zijn wie het wil zijn. Hoe kan je als professional in gesprek gaan als iemand worstelt over identiteit, het gevoel heeft niet te passen binnen een gemeenschap of stoeit met de traditionele verwachten? Leer om te gaan met de vooroordelen over hulpinstanties en het gesprek te voeren over opvoeding.