Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Waardevol netwerkpartner in de Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld,

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de (uitgestelde) eerste officiële Netwerkmeeting van de Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld van 2022.

Deze eerste meeting zal met name in het teken staan van kennismaking met de vertegenwoordigers van andere netwerkpartners en het verkennen van het aanbod van de diverse organisaties ten aanzien van seksueel geweld. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de samenwerking in het netwerk en blikken we alvast vooruit naar de Haaglandse Regiodag Seksueel Geweld op donderdag 24 november.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 9 september. 

Jouw aanwezigheid en inbreng bij de Netwerkmeeting zijn ècht van belang om met de Haaglandse Aanpak en in het Haaglandse Netwerk Seksueel Geweld daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Gezamenlijk zorgen we ervoor, dat we het seksueel geweld in de regio eerder en beter in beeld hebben, dat het geweld duurzaam wordt gestopt en dat toekomstig slachtoffer- en plegerschap worden voorkomen. We gaan ervoor!

Namens het Kernteam+,
vriendelijke groet,

Sonja Esser

Projectleider Huiselijk geweld | Seksueel geweld

Geweld in afhankelijkheidsrelaties
afdeling Gezondheidsbevordering
GGD Haaglanden