Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat kan je als professional betekenen voor jongeren die langdurig zorgen voor een naaste?

1 op de 5 jongeren groeit op in een zorgsituatie en is daarmee ‘jonge mantelzorger’. Vaak herkent de jongere zichzelf niet in deze term. Ze zien hetgeen ze doen als vanzelfsprekend, ze weten niet anders.
Daarbij is de loyaliteit naar de naaste natuurlijk groot. “Ik heb het er maar mee te doen, ik heb er niet voor gekozen”, is wat veel jonge mantelzorgers zeggen.

Toch zijn de risico’s groot. Op korte termijn is er kans op sociale problematiek. Jongeren raken geestelijk en lichamelijk overbelast en is er is een grotere kans op schooluitval. Op langere termijn heeft 70% van de jonge mantelzorgers psychische hulp nodig. Reden voor gemeente Den Haag om gericht te onderzoeken hoe ze jonge mantelzorgers eerder in beeld kunnen krijgen en passende ondersteuning kunnen bieden.

Ontwikkelde tools
In 2022 is er met de Jonge Mantelzorg Ambassadeurs en een aantal professionele voorlopers vanuit onderwijs, zorg, welzijn een set tools ontwikkeld. Deze zijn geïmplementeerd en geëvalueerd. De tools lijken te werken. Daarnaast is de aandacht voor deze groep mantelzorger via professionals, zoals mentoren, jongerenwerkers en huisartsen, effectief. Ze hebben bijgedragen aan meer bewustwording.

Denk mee!
Gemeente Den Haag wil met een bredere groep professionals bepreken hoe ze jongeren nog beter kunnen helpen. Tijdens de bijeenkomst blikken we terug en kijken naar de bestaande interventies. Daarnaast horen we graag wat u nodig heeft om deze groep zo goed mogelijk te helpen. We zouden het erg op prijs stellen als u uw ervaringen en gedachtes hierover met ons wil delen.


Voor wie
Professionals of vrijwilligers die contact hebben met jongeren, zoals docenten, verzuimcoördinatoren, jeugdverpleegkundigen en jongerenwerkers.

Wanneer
donderdag 2 februari 2023 van 15.00 – 17.00 uur

Waar
Op een nader te bepalen en goed te bereiken plek in Den Haag

Meer informatie
Wilt u meer weten over de reeds ontwikkelde ondersteuning, kijk dan op
https://denhaagmantelzorg.nl/professionals/jonge-mantelzorgers