Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met deze training ken je en begrijp je de stappen van de Meldcode, en ontdek je hoe de Meldcode jouw houvast geeft bij de dilemma’s die je tegenkomt in je werk. Zodat je met elkaar het verschil kan maken.

Na de inschrijving wordt je aangemeld voor de Augeo leeromgeving en kan je de e-learning volgen van ongeveer 2 uur. Je kan zelf kiezen welke onderdelen passen bij jouw voorkennis en de verantwoordelijkheden binnen je functie.

Tijdens de e-learning leer je alert te zijn op signalen en hoe je huiselijk geweld bespreekbaar maakt met je cliënt/het gezin. Ook leer je hoe je vervolgens samen met je cliënt/het gezin werkt aan een veilige situatie thuis.

 • Je leert over de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Je leert hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn
 • Je leert hoe je signalen van mishandeling of verwaarlozing herkent
 • Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode
 • Je krijgt tips hoe je gesprekken kunt voeren met cliënten
 • Je leert in welke situatie je een melding doet bij Veilig Thuis en samenwerkt
 • Je leert hoe je een veiligheidsplan kunt opstellen.

Dit vormt een mooie basis om tijdens de training in groepsverband de diepte in te gaan met betrekking tot het daadwerkelijk toepassen van de Meldcode, gespreksvoering en samenwerking.

Doelen:

 • Professionals zijn bekend met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en hebben geoefend hoe zij de Meldcode kunnen toepassen
 • Professionals weten hoe en wanneer ze kunnen samenwerken met de aandachtsfunctionaris en Veilig Thuis
 • Professionals hebben geleerd hoe zij de vragen uit het afwegingskader kunnen benutten bij het wegen en beslissen (stap 4 en 5 uit de Meldcode), mogelijk samen met de aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis
 • De professionals hebben geoefend in het onderscheid maken tussen feiten, hypotheses en hun eigen gevoel in gespreksvoering t.b.v. signalering, dossiervorming, overleg collega’s en gespreksvoering met betrokkenen
 • Professionals ervaren dat zij schakel zijn in een groter systeem van preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, zij weten zich van daaruit te profileren en van daaruit te handelen, zij kennen hun rol hierin
 • Professionals hebben weet van de IK JIJ WIJ werkmethode van Wilde Kastanje Training & Opleiding en hebben er in de gespreksvoering (onder andere stap 3 Meldcode) mee geoefend.
 • Professionals weten hoe zij met een Kindcheck moeten omgaan
 • Professionals zijn in staat om te handelen vanuit de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
 • Professionals hebben ondervonden wat gendersensitief werken voor verschil kan maken

Datum en tijd:

 • e-learning via Augeo (datum zelf in te vullen voor de training)
 • dagdeel 1: 29 oktober 2021, 9:00 -12:15 uur
 • dagdeel 2: 19 november 2021, 9:00 -12:15 uur

Link voor e-learning en deelname online training volgt na aanmelding.

Accreditatie:

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): 3 punten (ID nummer SKJ206123)

Inschrijven kan tot 1 oktober.