Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gezamenlijk hebben we de afgelopen kleine twee jaar de Concept Routekaart naar Veiligheid ontwikkeld. Een ideale route waarin werken volgens Signs of Safety, de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en elementen uit Beter Samenspel zijn geïntegreerd en rollen, taken en tools expliciet worden gemaakt. 

Tijdens deze twee dagen, speciaal voor inhoudelijke managers en directeuren en beleidsmedewerkers, staan we gezamenlijk stil bij wat het van je organisatie en van de samenwerking vraagt om de middels de concept Routekaart te kunnen gaan werken in (delen van) je organisatie.
De 8 pijlers van implementeren worden besproken. We gaan samen reflecteren en analyseren: wat lukt ons al heel goed wat betreft het werken met de concept Routekaart? Waar zitten nog zorgen en wat zijn de eerste stappen die nu nodig zijn? Ook staan we stil bij de ervaringen uit de leercasussen.

Voor wie
Directeuren, managers en beleidsmedewerkers van organisaties in de regio Haaglanden die willen samenwerken om huiselijk geweld te verminderen. 

Data en tijdstip
Maandag 3 oktober 2022 en dinsdag 7 februari 2023, 9.00-17.00 uur.
De training vindt plaats in het Gemeentekantoor Delft.

Aanmelden
Het wordt aanbevolen om met zo veel mogelijk leidinggevenden vanuit je organisatie je aan te melden, zeker wanneer je als organisatie beter samen wil werken in de regio zodat huiselijk geweld vermindert.  
Mocht je het agendaverzoek van Olga Lemmen niet hebben gekregen of je hiervoor nog niet hebben aangemeld, dan kan dit door een mail te sturen naar francoise.zegwaard@ggdhaaglanden.nl.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Voor algemene informatie en projectinformatie neem contact op met programmamanager Lida Hoek, lhoek@delft.nl of 06 3016 8017.
Voor inhoudelijke- en trainingsvragen en informatie neem contact op met trainer Lotte Strik, info@lottestrik.nu.