Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 2 juni heeft een succesvolle digitale startbijeenkomst plaatsgevonden van het project Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Er waren meer dan 40 professionals (managers, teamleiders, casuïstiekbegeleiders, beleidsmedewerkers en andere professionals in de regio Haaglanden) aanwezig en er is veel gedeeld, kennis uitgewisseld en input opgehaald.
Met grote betrokkenheid is meegewerkt om deze middag tot een groot succes te maken. Dank daarvoor!
De zomer periode wordt gebruikt om met de uitkomsten van de mentimeter, de ingevulde 0 metingen en diverse interviews een plan op te stellen voor uitvoering.

We willen deze uitkomsten en het plan van aanpak voor consultatie voorleggen aan jullie en de beoogde vervolgstappen bespreken.
Op 20 september hebben we met elkaar alvast een dag gereserveerd om op inhoud en proces volgende stappen te zetten. We verzoeken je deze dag te reserveren; later zul je voor een van de twee dagdelen worden uitgenodigd – voor een fysieke bijeenkomst of een digitale afhankelijk van de dan geldende richtlijnen. We delen zelf de groepen in.
De reservering is nu dus ruim en wordt straks een dagdeel. Dichter bij de datum komt het programma en worden de exacte tijden bekend.
Zet voor nu deze reservering alvast in je agenda, dan maken we aan het einde van de zomer een mooi begin van een traject wat zijn vruchten gaat plukken.

Contactpersoon: Lotte Strik en Olga Lemmen.