Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens de Follow up meeting wordt onder andere ingegaan op praktijksituaties, gespreksvoering en samenwerking. Er wordt gewerkt met (op maat gemaakte) casuïstiek, oefening en rollenspel. Tijdens de follow up sessies staan jullie eigen leervragen centraal.

  • Je leert het persoonlijk element van je professioneel handelen als aandachtsfunctionaris te verdiepen en daarmee bevorder je zelfsturing, zelfmanagement en zelfreflectie
  • Je ontwikkelt met je collega’s meer vaardigheden in het elkaar coachen en adviseren
  • Je leert met en van collega’s en vergroot je gedrags- en handelingsrepertoire
  • Je krijgt (meer) zicht op waar jij je als aandachtsfunctionaris in wilt ontwikkelen om nog meer van betekenis te zijn voor je collega’s die met een vraag komen rondom de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doelgroep:

Alle getrainde Aandachtsfunctionarissen huiselijke geweld en kindermishandeling van de sociale wijkteams.

Data:

dinsdag 21 september en 16 november.

Tijd:

9.30-12.45 uur.