Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als aanvulling op de opleiding voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling verzorgt Wilde Kastanje Kwik Fix sessies. Tijdens Kwik Fix sessies worden situaties uit de eigen praktijk van de aandachtsfunctionarissen als basis gebruikt. Focuspunten zijn altijd gespreksvoering en samenwerking. Het is ook mogelijk specifieke thema’s uit te diepen tijdens de Kwik Fix sessies. Denk aan gesprekken met kinderen of jongeren, gesprekken met mantelzorgers, gesprekken met/ coachen van collega’s, gesprekken met netwerkpartners en/of Veilig Thuis, gesprekken met ouderen, gesprekken met mensen met specifieke beperkingen.

Doel:

  • Je leert het persoonlijk element van je professioneel handelen als aandachtsfunctionaris te verdiepen en daarmee bevorder je zelfsturing, zelfmanagement en zelfreflectie
  • Je ontwikkelt met je collega’s meer vaardigheden in het elkaar coachen en adviseren
  • Je leert met en van collega’s en vergroot je gedrags- en handelingsrepertoire
  • Je krijgt (meer) zicht op waar jij je als aandachtsfunctionaris in wilt ontwikkelen om nog meer van betekenis te zijn voor je collega’s die met een vraag komen rondom de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doelgroep:

Alle getrainde Aandachtsfunctionarissen huiselijke geweld en kindermishandeling van de gemeentelijke diensten.

Data:

vrijdag 12 november of
donderdag 18 november

Tijd:

9.00-12.15 uur.