Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Lokale Alliantie “Financieel Veilig Ouder Worden Rijswijk” is een multidisciplinair netwerk waarin professionals uit zowel private als publieke organisaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Rijswijk samenwerken. Het doel van de alliantie is om:

  • Kennis met elkaar te delen
  • Casuïstiek te bespreken
  • Preventieve activiteiten te organiseren
  • Elkaar weten te vinden door de netwerkfunctie van de alliantie.

Wij nodigen u graag uit voor onze eerste bijeenkomst op dinsdag 31 januari 2023. Theater in Feite zal het stuk AU!derdom spelen. Au!derdom vertelt de verhalen van Gerda en Bram. Gerda wordt door haar overspannen mantelzorger geholpen én geslagen. Bram wordt financieel uitgebuit door zijn zoon en schoondochter. Als Gerda en Bram elkaar ontmoeten, komen er scheurtjes in de muren waarachter hun geheimen zich bevinden. Uiteindelijk nemen ze allebei een belangrijke stap.

Na het theaterstuk zullen wij met elkaar in gesprek gaan over jullie ervaringen als professionals met ouderenmishandeling en is er gelegenheid om te netwerken.

Waar
Welzijn Rijswijk, Doctor H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk.

Voor wie
professionals die met en voor ouderen werken.

Aanmelden
Plekken zijn beperkt, graag tijdig aanmelden om verzekerd te zijn van deelname.

Ken je ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers voor wie het ook misschien interessant is dit stuk te zien? Op dezelfde dag is er apart een voorstelling voor hen om 14.00u ook bij Welzijn Rijswijk. Voor aanmelden bij deze voorstelling mag jij of de oudere een mailtje sturen naar fatima.nur@ggdhaaglanden.nl met naam en emailadres.

 

Met vriendelijke groeten,

Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Rijswijk