Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.  Op 9 december organiseert GGD Haaglanden een expertmeeting rondom de aanpak van schadelijke praktijken en een speciale filmdag bestaande uit 3 bijzondere films met als thema 'geweld tegen vrouwen'.

Filmdag Pathé Orange The World

GGD Haaglanden organiseert een speciale filmdag bestaande uit 3 bijzondere films met als thema 'geweld tegen vrouwen'. We bekijken de wereld door hun ogen en gaan vervolgens verder met elkaar in gesprek over o.a. grensoverschrijdend gedrag, meisjesbesnijdenis, partnergeweld en veerkracht. 

Na elke film is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en na te praten. U kunt zich aanmelden voor 1 of alle 3 de films. Entree is gratis. 

Programma
11.45 opening
12.00 Filmvertoning 'Belaagd'
13.00 Nabespreking

13:30 Pauze

14.00 Filmvertoning 'Dying to divorce'
Trailer: Dying to Divorce (2021) | Official Trailer HD - YouTube
15.35 Nabespreking 

16.00 Pauze

16.30 Filmvertoning 'A girl from Mogadishu'
Trailer: A Girl From Mogadishu official trailer - YouTube
18.30 nabespreking met Zahra Naleie, Ramin Kawous en Me & Society.

Locatie: Pathé Buitenhof Den Haag 

Klik om u aan te melden voor 1 of alle films van de filmdag. U ontvangt een bevestigingsmail van uw aanmelding.
Heeft u niks ontvangen? Kijk dan in uw ongewenste mail.