Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij het theaterstuk Hechting staan het bespreekbaar maken van de problematiek, het creëren van bewustwording en het bieden van nazorg centraal.
Het thema ‘meisjesbesnijdenis’ is vaak onbespreekbaar bij jongeren en jongvolwassenen, vanwege de culturele verschillen, maar ook door schaamte, angst, vooroordelen of onwetendheid. Het is daarom van belang dat dit thema op een veilige en speelse manier bespreekbaar wordt gemaakt.

Na afloop van iedere voorstelling wordt het publiek bevraagd en betrokken in een discussie door dialoogbegeleiders.

Programma

09.00 - 10:00 uur: Inloop met koffie en thee, ontmoeting met andere bewoners, vragen en gesprekken
9.00 – 12.00 uur: Fototentoonstelling over besnijdenis
De tentoonstelling laat het persoonlijke verhaal zien van een vrouw die als klein meisje besneden is en nu in Nederland woont. Zij ervaart dagelijks fysieke en psychische problemen als gevolg van de besnijdenis.
10.00 - 11:30 uur: Film ‘Hechting’ en gesprek over meisjesbesnijdenis
Meisjesbesnijdenis is in Nederland verboden. Toch gebeurt het hier soms. Ook worden meisjes soms op vakantie in het geboorteland van hun ouders besneden. De film Hechting gaat hierover en maakt het onderwerp bespreekbaar.

Na afloop van de film gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van een gespreksbegeleider.

Deze bijeenkomst is zowel voor jongeren, ouders en opvoeders als voor professionals.

Locatie: Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 in Delft

De toegang is gratis.

Meer informatie?
Vraag het aan Ilse Volkstedt (ilse.volkstedt@ggdhaaglanden.nl) en Iglal Ashmage (iglal.ashmage@ggdhaaglanden.nl).