Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.  Op 9 december organiseert GGD Haaglanden een expertmeeting rondom de aanpak van schadelijke praktijken en een speciale filmdag bestaande uit 3 bijzondere films met als thema 'geweld tegen vrouwen'.

Als het gaat om het agenderen en voorkomen van meisjesbesnijdenis en het doorverwijzen naar de juiste hulp zijn sleutelpersonen onmisbaar in de aanpak. Maar ook jongeren leveren een belangrijke bijdrage als het gaat om het bespreekbaar maken en het beëindigen van schadelijke praktijken binnen hun gemeenschap. 
Ook voor GGD Haaglanden en stichting Soneca zetten deze jongeren zich in. In Den Haag is er een groep van 20 jongeren actief als jongerenambassadeur om o.a. het thema meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. Dit doen zij middels het organiseren van diverse events, het maken van podcasts en het organiseren van voorlichtingen en huiskamergesprekken. Het doel is het bespreekbaar maken en voorkomen van meisjesbesnijdenis en besneden vrouwen doorverwijzen naar de juiste hulp. 

GGD Haaglanden en Stichting SONECA nodigen u graag uit voor een expertmeeting op vrijdag 9 december. We presenteren de resultaten, de belemmeringen en succesfactoren. Sprekers zijn onder andere de jongerenambassadeurs, GGD Haaglanden over de Haagse aanpak en PHAROS over belemmeringen en succesfactoren in het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking.

Programma
10.00 uur Opening door jongerenambassadeurs
10.15 uur Ramin Kawous (PHAROS): over zijn onderzoek: 'bevorderende en belemmerende factoren in het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis'
10.45 uur Fatima Nur (GGD Haaglanden): over de Haagse aanpak m.b.t. het taboe doorbreken van meisjesbesnijdenis en de samenwerking met sleutelpersonen en jongerenambassadeurs.
11.00 uur Wat doen de Haagse jongerenambassadeurs en sleutelpersonen en welke rol hebben zij?
11.20 uur pauze
11.30 uur Panelgesprek experts en ervaringsdeskundigen
12.30 uur Afsluiting

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met Fatima Nur meldcode@ggdhaaglanden.nl