Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting (gedwongen criminaliteit) zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Jongeren die worden uitgebuit zitten gevangen in een mensonwaardige situatie, met grote psychische en fysieke gevolgen. Een grote meerderheid van de docenten geeft aan dat zij signalen van mensenhandel niet kan herkennen en dat zij graag meer aandacht wil voor dit thema op school.

Daarom hebben het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (onderdeel van Fier) een gratis training voor onderwijsprofessionals op middelbare scholen ontwikkeld. We bespreken preventie en herkenning van signalen van mensenhandel onder leerlingen en hoe je het onder de aandacht kan brengen in de klas. Op deze pagina lees je meer over de docententraining mensenhandel en hoe je jouw school kunt aanmelden.

Is jouw school al goed voorbereid op mensenhandel?

Over de training

  • Gratis informatieve training door ervaren professionals van het Rode Kruis en Fier
  • Deelnemers ontvangen een certificaat en onderwijsmaterialen zoals een signalenkaart en lesbrief
  • Advies over een meldprotocol voor jouw school dat past bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Deelnemers beoordelen de training gemiddeld met een 8,2!
  • De trainingen vinden plaats tot eind 2022
Deelname aan de training is gratis voor de eerste 650 deelnemers. Alle onderwijsprofessionals zijn welkom (docenten, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, teamleiders, onderwijsassistenten, conciërges etc.).
De daadwerkelijke kosten van de training bedragen circa € 200 per deelnemer en betalen wij vanuit de opbrengst van 3FM Serious Request 2019.
Deze training is geschikt voor speciaal middelbaar onderwijs, VMBO, HAVO, VWO en ISK middelbare scholen.