Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting (gedwongen criminaliteit) zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Jongeren die worden uitgebuit zitten gevangen in een mensonwaardige situatie, met grote psychische en fysieke gevolgen. Een grote meerderheid van de docenten weet niet hoe je signalen van mensenhandel kunt herkennen. Zij willen graag meer aandacht voor dit thema op school.

Daarom hebben het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (onderdeel van Fier) een gratis training voor onderwijsprofessionals op middelbare scholen ontwikkeld. Ze bespreken preventie en herkenning van signalen van mensenhandel onder leerlingen en hoe je het onder de aandacht kan brengen in de klas. 

Deelname aan de training is gratis voor de eerste 650 deelnemers. Alle onderwijs-professionals zijn welkom (docenten, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, teamleiders, onderwijsassistenten, conciërges etc.).

Download de flyer (PDF).