Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Doorbreken van de cirkel van geweld

Tijdens het congres Huiselijk geweld komen de meest actuele onderwerpen aan bod:

  • Vormen van huiselijk geweld
  • Huiselijk geweld eerder signaleren om je cliënt beter te begeleiden
  • Veerkracht na huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Eergerelateerd geweld begrijpen en doorbreken
  • Een ervaringsverhaal over pleger geweld, eergerelateerd geweld en seksueel geweld
  • Geweld in partnerrelaties, hoe kan je laagdrempelige pleger hulp inzetten
  • Aanpak ouderenmishandeling: wát moet je zien en wát kun je doen?
  • Praten met kinderen over kindermishandeling
  • Samenwerking met Veilig Thuis: wat kan Veilig Thuis voor jou als zorgmedewerker/hulpverlener betekenen

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals, beleidsmakers, ambtenaren en managers in de zorg- en welzijnssector die in hun werk te maken hebben met het thema huiselijk geweld. Werkend bij gemeenten of zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Regulier tarief €399
Collegatarief €349

Kijk op de website voor meer informatie over het programma en de sprekers.