Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Begin 2023 publiceert het kabinet het Nationaal Actieprogramma. Tijdens de conferentie lichten Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de ambities toe. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor Mari√ętte Hamer. Zij is aangesteld als onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Het belooft een interessante dag te worden met inspirerende sprekers uit het veld en leerzame sessies waarin we samen kijken naar de volgende stappen. Dat alles met veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Komt u ook? U bent van harte welkom.

Noteer alvast de datum in uw agenda. De uitnodiging met het volledige programma en hoe u zich kunt aanmelden volgt begin februari 2023*.

Wij hopen van harte u op 22 maart te mogen ontmoeten!

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de organisatie van dit evenement via
: *Postbus Conferentie SGG en SG.