Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak van arbeidsuitbuiting is onderdeel van de Haagse aanpak tegen mensenhandel. Speciaal voor zorg- en veiligheidsprofessionals, verzorgt de gemeente Den Haag samen met Haagse en landelijke organisaties een conferentie over arbeidsuitbuiting tijdens de Haagse Week tegen mensenhandel (van 17 tot en met 21 oktober 2022).

Programma 18 oktober

 • 12:00 - 13:00   Inloop en lunch + optioneel VR-experience
 • 13:00 - 13:10   Welkom
 • 13:10 - 13:30   De Nationaal Rapporteur Mensenhandel Conny
                          Rijken geeft een actueel beeld van de omvang
                          van mensenhandel in Nederland en zoomt
                          daarbij specifiek in op arbeidsuitbuiting en de
                          integrale aanpak.
 • 13:30 - 14:30   Aan de hand van twee
                          Haagse casussen belichten we het proces van
                          vermoedens van arbeidsuitbuiting en het maken van
                          een melding tot opvang en ondersteuning aan
                          slachtoffers. Sprekers: Rick Harskamp & Edwin van
                          Berkum (Nederlandse Arbeidsinspectie), Anna Ensing
                          (Fairwork), Kirsten Weijland (Perspektief), Lieke
                          Zweekhorst & Heady Soe-Agnie (Stichting Hulp en
                          Opvang Prostitutie en Mensenhandel).
 • 14:30 - 15:00   Pauze + optioneel VR-experience
 • 15:00 - 16:00   Sprekers gaan met input uit de zaal in gesprek over
                          uitdagingen, knelpunten en good practices. 
 • 16:00 - 17:00   Afsluiting en borrel

Er wordt rekening gehouden met een online invulling, mocht dit nodig zijn vanwege coronamaatregelen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met 10 oktober voor deze conferentie. Er zijn beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer weten
Wilt u meer weten over de andere activiteiten tijdens de Haagse Week tegen mensenhandel? Kijk dan op www.denhaag.nl/mensenhandel
Contact: weektegenmensenhandel@denhaag.nl