Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De regio Haaglanden biedt ondersteuning aan volwassenen en kinderen die met geweld te maken hebben. Huiselijk geweld staat zelden op zichzelf. Vaak spelen er andere problemen zoals aanhoudende geldzorgen, een vechtscheiding of werkeloosheid.

De professionals die ondersteuning bieden, merken dagelijks dat veel cliënten hoog in hun stressniveau zitten en daarbij dat zij ook vaak geldzorgen hebben. Deze zaken werken door op hun gedrag. Als gevolg daarvan komen trajecten niet op gang of lopen zelfs helemaal spaak. In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis beschikbaar gekomen over de wijze waarop chronische stress doorwerkt op gedrag. 

Na deelname aan deze training heeft de professional inzicht hoe chronische stress doorwerkt op gedrag. Deze training draagt bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak voor stress-sensitief werken en hoe dit kan bijdragen aan de aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor wie
Professionals werkzaam binnen de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Kosten
Deelname is gratis. Het maximaal aantal deelnemers is 25 per training.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen mail naar Renske Vreugdenhil.