Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens deze basistraining Signs of Safety wordt de (concept) Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik?
De volgende onderdelen komen daarbij aan bod:

  1. De basishouding in samenwerken zowel met elkaar als met huishoudens en hun netwerk (best practice heeft de nadruk)
  2. De analyse fase met omschrijving gevaar, veiligheidsschaal en veiligheidsdoelen
  3. In gesprek met kinderen
  4. Analyse van het netwerk
  5. Voorbereiden eerste netwerkberaad
  6. Proeven aan veiligheidsplanning.

Voor wie
Hulpverleners van verschillende organisaties die werken volgens Signs of Safety en nog geen basistraining hebben gehad.

Data en tijdstip
De basistraining bestaat uit 3 dagen. 

  • 6 december,
  • 16 december en
  • 19 december 2022 van 9.00-17.00 uur

Er staat ook een training gepland in oktober/november.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de training of weet je iemand die zou willen deelnemen? Je kunt je online aanmelden. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail. Er wordt toegewerkt naar een evenwichtige spreiding en verdeling van het aantal deelnemende organisaties.
Deelname is gratis. Het maximale aantal deelnemers is 15 per training.
Deze training is SKJ-geaccrediteerd.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Voor algemene informatie en projectinformatie neem contact op met programmamanager Lida Hoek, lhoek@delft.nl of 06 3016 8017.
Voor inhoudelijke- en trainingsvragen en informatie neem contact op met trainer Lotte Strik, info@lottestrik.nu.