Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens deze basistraining Signs of Safety wordt de (concept) Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik? De volgende onderdelen komen daarbij aan bod:

  1. De basishouding in samenwerken zowel met elkaar als met huishoudens en hun netwerk (best practice heeft de nadruk)
  2. De analyse fase met omschrijving gevaar, veiligheidsschaal en veiligheidsdoelen.
  3. In gesprek met kinderen
  4. Analyse van het netwerk
  5. Voorbereiden eerste netwerkberaad
  6. Proeven aan veiligheidsplanning

Voor wie
Deelnemers van organisaties die meedoen aan de leercasussen STOP die nog niet de basistraining SofS hebben gehad; en hulpverleners van verschillende organisaties die veiligheidsplanning uitvoeren en nog geen basistraining hebben gehad.

Het wordt aanbevolen om 2 medewerkers (een gedragswetenschapper/medewerker met verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke proces in de casus (werkbegeleider, senior..) en een hulpverlener die met het gezin/ huishouden werkt) per organisatie aan te melden voor de training. Ook wordt toegewerkt naar een evenwichtige spreiding en verdeling van het aantal deelnemende organisaties. Het maximale aantal deelnemers is 14.

Data en tijdstip
De basistraining bestaat uit 3 dagen.
De focus op casussen zal zijn waar jeugd betrokken is
(gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld) :

  • maandag 23 mei 2022, 9.00-17.00 uur,
  • dinsdag 24 mei 2022, 9.00-17.00 uur en
  • dinsdag 14 juni, 9.00-17.00 uur

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de training? Je kunt je online aanmelden. Na je aanmelding krijg je een bevestiging via de e-mail. 

Deelname is gratis. Deze training is SKJ-geaccrediteerd.


Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Voor algemene informatie en projectinformatie neem contact op met Olga Lemmen, olemmen@delft.nl.
Voor  inhoudelijke- en trainingsvragen en informatie neem contact op met Lotte Strik, info@lottestrik.nu.