Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elk jaar zijn er verschillende nationale en internationale campagnes om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. GGD Haaglanden organiseert tijdens deze campagnes webinars, themadagen en andere evenementen voor professionals in de regio. De evenementen zijn bedoeld om bewustwording te creëren en de problematiek bespreekbaar te maken. Bekijk hier welke evenementen eraan komen en meld je aan.

[Update 19-11-21]

ANNULERING FYSIEKE BIJEENKOMSTEN
Op vrijdag 12 november jl. heeft het kabinet strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Deze maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten en reisbewegingen per dag te verminderen. Helaas heeft dit ook consequenties voor onze fysiek geplande bijeenkomsten.

Verplaatsen naar een nieuwe datum
De VR simulaties (15 en 16 november) én de Pathé filmmiddag (18 november) zullen worden verplaatst naar volgend jaar. Eenieder die zich had aangemeld ontvangt hiervan per mail bericht. Wel kunt u zich alvast aanmelden voor de filmmiddag in het nieuwe jaar, zodat u verzekerd bent van een plaats. 

19 november Themadag Hier en Nu

Datum: vrijdag 19 november 2021
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: online

Jaarlijkse themadag waarin lotgenoten en professionals met elkaar in gesprek gaan over de impact van kindermishandeling. De themadag van dit jaar heet ‘Hier en nu’, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wie als kind te maken heeft gehad met lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik weet hoeveel invloed dit heeft op de rest van je leven. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. Wat voor invloed heeft dit op jouw leven en die van jouw naasten? En hoe doorbreken we de cirkel van kindermishandeling?

Bekijk uitnodiging

22 november Symposium Werken aan een Wicked Problem;

Van professional tot expert in complexe situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling

Datum: maandag 22 november 2021
Tijd: 13.00-16.30 uur
Locatie: online

We verdiepen ons in herkenbare dilemma’s, verwerven kennis over de meerwaarde en moeilijkheden van gefaseerd samenwerken in de aanpak van complexe zaken huiselijk geweld en wisselen ervaringen uit rondom de casuïstiek. Wat is er nodig? En wat heb je als partner van je netwerkpartners nodig om daadwerkelijk alle bevindingen en theorieën in de praktijk uit te voeren? Wat werkt?

Discussies, voorbeelden, best practices en lessons learned op basis van de praktijk via interactie tussen sprekers vanuit onderzoek, kennis, ervaring en de deelnemers (met kennis en ervaring).  

Gastsprekers zijn onder andere collega’s Epidemiologie van GGD Haaglanden, Martien Kuitenbrouwer van het Public Mediation programma van de Universiteit van Amsterdam, Trijntje Kootstra landelijk projectleider van Drakentemmers (online expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na huiselijk geweld en kindermishandeling) i.s.m. Yvonne Fong Pien Joe Teamleider Aanpak huiselijk geweld Perspektief en gewaardeerde en gespecialiseerde collega’s uit ons netwerk zoals Veilig Thuis.

Bekijk uitnodiging

23 november Webinar De link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Datum: dinsdag 23 november 2021
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: online

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geweld tegen een dier de opstap vormt naar het plegen van andere geweldsdelicten, zoals huiselijk geweld. De aanwezigheid van mishandelde dieren kan dan ook een indicator zijn van geweld tussen gezinsleden. Andersom kan geweld in de huiselijke kring betekenen dat dieren het slachtoffer zijn van mishandeling. Je kunt de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld echter pas zien als je weet wàt je moet zien. In dit webinar over geweld tegen mens en dier behandelen onze deskundigen dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Bekijk uitnodiging
Aanmelden

Terugkijken?

Webinar De Meldcode Huiselijk Geweld - óók bij Mensenhandel

Mensenhandel komt overal in Nederland voor en iedereen kan slachtoffer worden. Het is een complexe en veelal verborgen geweldsvorm. In meer dan de helft van de meldingen van mensenhandel kent het slachtoffer de mensenhandelaar. Sinds 2019 valt mensenhandel onder de definitie van huiselijk geweld en is officieel als geweldsvorm opgenomen in de Wet Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling. Dat betekent dat jij als professionals óók bij een vermoeden van mensenhandel verplicht bent om de meldcode te gebruiken. Toch zijn veel professionals nauwelijks bekend met het onderwerp Mensenhandel. In dit webinar vertellen we er meer over!

Datum: van 22 t/m 28 november 2021 terug te kijken op een tijdstip dat u uitkomt.
Locatie: online

Bekijk uitnodiging 12 okt. jl.
Vraag link aan om terug te kijken

Webinar Schadelijke Praktijken

In deze interessante en leerzame digitale bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van schadelijke praktijken waaronder vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en verborgen vrouwen.
Alleen het plenaire gedeelte is terug te zien, het is niet mogelijk om de workshops terug te kijken.

Datum: van 22 t/m 28 november 2021 terug te kijken op een tijdstip dat u uitkomt.
Locatie: online

Bekijk uitnodiging 27 mei jl.
Vraag link aan om terug te kijken

Webinar Getekend - Sporen van kindermishandeling (2020)

Getekend - Sporen van kindermishandeling, is een project dat op een creatieve en toegankelijke manier aandacht besteedt aan kindermishandeling. De trauma’s die kinderen oplopen werken soms een leven lang door, tot in de volgende generatie.
Met Getekend genereren initiatiefneemster en inhoudsdeskundige Hameeda Lakho, programmamaker Gijs Wanders en kunstenaar Herman van Hoogdalem aandacht voor het thema. Slachtoffers vertellen hun verhaal en maken duidelijk wat de gevolgen zijn. Plegers verklaren hun daden. De verhalen, gefilmd en getekend, zetten aan tot gesprek, bieden herkenning, geven troost.

Datum: van 22 t/m 28 november 2021 terug te kijken op een tijdstip dat u uitkomt.
Locatie: online

Vraag link aan om terug te kijken

Webinar Orange The World Haaglanden (2020)

Op 25 november 2020 organiseerde GGD Haaglanden samen met de 9 deelgemeenten een livestream rondom het thema geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Op deze dag zijn we in gesprek gegaan met enkele geportretteerde mensen die tegelijkertijd zijn ‘getekend’ door hun verleden. Voor het project Getekend - sporen van kindermishandeling zijn vijf mensen geportretteerd door kunstschilder Herman van Hoogdalem. De geestelijke of lichamelijke mishandeling heeft bij hen diepe sporen nagelaten. We zijn met hen dieper ingegaan op de intergenerationele overdracht van geweld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt geweld tegen vrouwen belicht.

Er wordt besproken wat de kracht is van het verbinden van ervaringsdeskundigen en lotgenoten en wat er nodig is om uit de vicieuze cirkel van geweld te komen.

Voor wie
De bijeenkomst was bedoeld voor ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ, soroptimisten, politie en rijksoverheid. 

Datum: van 22 t/m 28 november 2021 terug te kijken op een tijdstip dat u uitkomt.
Locatie: online

Vraag link aan om terug te kijken.

>Meer over Orange The World.

Activiteiten 2022

8 maart Filmmiddag in Week tegen Kindermishandeling

Van maandag 15 t/m zondag 21 november 2021 is het de Week tegen Kindermishandeling. GGD Haaglanden organiseert in samenwerking met Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid een speciale filmmiddag bij Pathé Buitenhof met de films 'Buiten is het feest' en 'Doula’s van de stad'.

Vanwege de coronamaatregelen kan dit niet plaatsvinden in de Week tegen kindermishandeling, maar wordt dit verplaatst naar 2022.

Datum: dinsdag 8 maart 2022
Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Pathé Buitenhof, Den Haag

Programma:
12:00 uur opening door Karin Bloemen 
12:20 uur filmvertoning: Buiten is het feest
14:00 uur nabespreking met Karin Bloemen en Team Kim
14:30 uur pauze
15:00 uur introductie Filmvertoning Doula's van de stad door Karin Bloemen
16:30 uur nabespreking met doula's Hameeda, Meikina, Diana en Dinah
17:00 einde programma 

Na elke film is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en na te praten. U kunt zich aanmelden voor één of beide films. Entree is gratis.

Bekijk uitnodiging
Aanmelden

VR-simulatie Huiselijk geweld & Complexe scheiding

Datum: Verplaatst naar 2022

In het kader van de 'Week tegen Kindermishandeling' organiseren de DWO-gemeente Midden Delfland samen met de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden een interactieve Virtual Reality-sessie voor professionals en ervaringsdeskundigen ter bespreking van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat om de VR-simulatie ‘huiselijk geweld’ en ‘complexe scheiding.

Vanwege de coronamaatregelen kan dit niet plaatsvinden in de Week tegen kindermishandeling, maar wordt dit verplaatst naar 2022.

VR-bril Huiselijk geweld
Bij de VR simulatie Huiselijk Geweld verplaats je je in een 7-jarige en zie en hoor hoe je ouders ernstige ruzie maken. Als een kind zijn ouders ruzie ziet maken, zorgt dat voor angstige gevoelens en een loyaliteitsconflict. Het doel van de simulatie is om de bewustwording en kennis van professionals met betrekking tot deze vorm van kindermishandeling te vergroten.

VR-bril complexe scheidingen
Jaarlijks horen 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Van deze grote groep krijgen ongeveer 35.000 kinderen te maken met een conflictscheiding met alle gevolgen van dien. Ouders kunnen de emoties en gedachten van hun kinderen niet altijd goed inschatten en kunnen zich niet altijd verplaatsen in het perspectief van het kind. Kinderen in een conflictscheiding worden tussen beide ouders gepositioneerd wat eveneens zorgt voor een loyaliteitsconflict.

De persoonlijke en maatschappelijke impact van huiselijk geweld is enorm. De schade is niet altijd direct zichtbaar en blijkt soms pas (veel) later. Professionals kunnen vanuit hun werk hier een bijdrage aan leveren.

 

Logo Haagse week tegen Mensenhandel

Haagse Week tegen Mensenhandel
11-15 oktober 2021

 

Logo Week tegen kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling
15-21 november 2021

 

Logo Orange The World

Orange The World
25 november-10 december